Fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«7 – trus­se­len fra dy­pet»

● Er en gra­fisk tegne­se­rie­ro­man.

● His­to­ri­en er skre­vet av Kris­ti­an Land­mark og Ole Bernt Tellef­sen.

● Ken­neth Iver­sen står for teg­nin­ger og il­lust­ra­sjo­ner.

● Gitt ut på for­la­get Cap­pe­len Damm høs­ten 2016.

● Kul­tur­rå­det har nå kjøpt opp 1500 ek­semp­la­rer til nors­ke bi­blio­te­ker.

● Bind to kom­mer i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.