50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MARS 1967

●● To brød­re fra Se­tes­dal, Olav Bjør­gum, bo­satt i Oslo og Egil Bjør­gum bo­satt i Kris­tian­sand, fikk opp­le­ve fjel­let fra sin bars­kes­te side da de krys­set Har­dange­vid­da fra Fin­se til Rju­kan fra ons­dag i for­ri­ge uke. Den ene skul­le be­gyn­ne på ar­beid igjen man­dag mor­gen, og da han ikke kom på job­ben og man el­lers ikke had­de hørt noe fra de to brød­re­ne, ble sam­bands­sen­tra­len på Gol vars­let. Imid­ler­tid kom brød­re­ne fram i god be­hold til Rju­kan før man had­de ruk­ket å set­te i gang etter­søk­ning. De var beg­ge fjell­van­te og godt t ut­styr­te for tu­ren, men hadd­de måt­tet gra­ve seg ned førsters­te nat­ten. De var visst­nok de førs­te som krys­set Har­dan­ger­vidda­vid­da den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.