25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MARS 1992

●● Den gam­le fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand skal ri­ves. Ny fiske­ba­sar skal rei­ses i Gra­va­neGrav 3, det gam­le kjøle­la­ge­re le­la­ge­ret til Ska­ger­ak­fisk. Det er et en­stem­mig havne­sty­re som går inn for det­te. Og det er snakk om sto­re in­ves­te­rin­ger. To­ta­le kost­na­der in in­klu­dert om­byg­ging er an an­slått til noe over 21 mil­lione lio­ner kro­ner. Det­te er pen­ger ha havne­sty­ret må be­vil­ge av egne m mid­ler. Noen god for­ret­ning blir ikke den­ne in­ves­te­rin­gen for ha havne­kas­sen. På inn­tekts­si­den an­tyd an­ty­des ca. en mil­lion kro­ner per år, med an and­re ord en for­rent­ning på ca. fem pro­sent.pros Vann­spei­let i ka­na­len vil få sin en­de­lige­end ut­for­ming når fiske­bryg­ga ri­ves ri­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.