Pol­di får kap­teins­bin­det i av­skje­den

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Lu­kas Po­dol­ski fø­rer an som kap­tein når han ons­dag tak­ker av med sin 130. lands­kamp for Tysk­land.

Det blir en flott ram­me for «Pol­di» når han for sis­te gang en­trer gres­set med det tys­ke flag­get på brys­tet. Eng­land er mot­stan­der i på mek­ti­ge West­fa­lensta­dion i Dortmund, og an­gri­pe­ren blir hær­fø­rer for Joa­chim Löws ut­valg­te.

– Det blir sik­kert et stort øye­blikk, men også et trist et. Lu­kas og jeg har gått en lang vei sam­men og kom­met oss over man­ge hind­re, sa Löw på en presse­kon­fe­ran­se tirs­dag.

Po­dol­ski selv var ikke klar over at han skul­le få til­lit som kap­tein før spørs­må­let duk­ket opp på presse­kon­fe­ran­sen.

– Det er sen­sa­sjo­nelt. Jeg hø­rer om det­te for førs­te gang. Det blir ikke bed­re enn å spil­le som kap­tein i av­skjeds­kam­pen. Da kan man ba­re si takk, sa Galata­sa­ray­spis­sen.

Po­dol­ski de­bu­ter­te for Tysk­lands A-lands­lag i 2004. Han har sco­ret 48 mål på 129 kam­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.