Singh klar for polsk klubb

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Har­me­et Singh skrev tirs­dag un­der en 18 må­ne­ders kon­trakt med pols­ke Wis­la Plock.

Har­me­et Singh (26) og Mol­de ble tid­li­ge­re i vin­ter eni­ge om å av­bry­te kon­trak­ten, som opp­rin­ne­lig strak­te seg fram til som­mer­en. Par­te­ne var eni­ge om at Singh skul­le fin­ne seg en ny klubb i vin­ter, men si­den in­gen­ting skjed­de in­nen­for det in­ter­na­sjo­na­le over­gangs­vin­du­et i vin­ter, ble par­te­ne eni­ge om å av­bry­te kon­trak­ten.

Den sis­te ti­den har Singh vist seg fram for den pols­ke klub­ben Wis­la Plock, som lig­ger på 10.-plass i den pols­ke elite­se­ri­en. Singh er til­delt drakt­num­mer 6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.