Godt nytt år!

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - LARS HOLLERUD

Tak­ke meg til per­ser­ne. I går, da da­gen tok igjen nat­ten, gjor­de per­se­re, af­gha­ne­re, kur­de­re og mu­li­gens and­re asia­ter noe også nord­menn bur­de ha gjort. De fei­ret now­ruz, alt­så nytt år. De gjor­de det, lo­gisk nok, mens vår­en lig­ger på lur og na­tu­ren snart gjen­opp­står i all sin prakt. Vi pak­ker oss i stil­longs, fy­rer ra­ket­ter med stiv­fros­ne fing­re og hav­ner i ver­ste fall i ko­lonne­kjø­ring mens nytt år rin­ges inn. Det kan vi tak­ke Ju­li­us Ca­esar og pave Gre­go­ri­us XIII for, som hen­holds­vis inn­før­te og se­ne­re re­vi­der­te vår tids­reg­ning og tvang oss til å skif­te års­tall mens na­tu­ren er mørk og bik­kje­kald. Og sy­nes du ti­den går alt­for fort, er det enda en grunn til å hol­de med per­ser­ne. De har ba­re kom­met til år 1396.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.