10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MARS 2007

●● Bis­kop Olav Skjeves­land står på sitt og me­ner at han ikke brøt lo­ven da han fjer­net søk­na­den fra en les­bisk prest som le­ver i ho­mo­filt sam­liv. – Jeg har hand­let rik­tig i for­hold til kir­kens re­gel­verk. Det er ikke ak­tu­elt å be­hand­le søk­na­den på nyt nytt, sier bis­kop i Ag­der, Olav Skjeves­land. Han til­bake­vi­ser kri­tik­ken etter at han fjer­net søk­na­den fra den les­bis­ke pres­ten Anne Bor­ch­gre­vink s som øns­ker å bli ka­pel­lan på No­todd den.– Det er kun en finur­lig­het at det sku skul­le stått i ut­lys­nings­teks­ten at ho­mo­fi­le i part­ner­skap ikke reg­nes som kva­li­fi­ser fi­ser­te sø­ke­re. Tros­sam­fun­net har rett til å best be­stem­me hvem de vil an­set­te som prest i den n nors­ke kir­ke, sier Skjeves­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.