25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MARS 1992

●● Med 70 hår­spen­ner og li­ter­vis med hår­spray i sitt høy­såte­hår sang Me­rethe Trø­an seg til sei­er i ma­ne­sjen i Sir­kus Grand Prix lør­dag. Hun snek seg for­bi fa­vo­rit­ten Tor End­re­sen da den sis­te jury­en avga sine stem­mer stem­mer, og end­te på 740 po­eng. Det lik­te de nær­me­re 7.000 pub­li­kum­mer­ne i sa­len svært godt. Den lil­le trøn­de­ren i den pin­tran­ge pal­jett­kjo­len fikk sir­kus­stem­nin­gen i ta­ket i det gi­gan­tis­ke Oslo Spekt­rum. – Det­te var gans­ke uven­ta og frøk­te­li’ mor­somt, ut­brøt Me­rethe etter show­et. For­fjam­set og om­tum­let måt­te hun la seg fo­to­gra­fe­re sam­men med prog gram­le­der­ne Eli­sa­beth An­dre­ass son og Jahn Tei­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.