– Over 100 si­vi­le funnet i rui­ne­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Over 100 si­vi­le er funnet drept i rui­ne­ne av en byg­ning i VestMosul, opp­ly­ser mi­li­tæ­re kil­der og ak­ti­vis­ter.

Iføl­ge bri­gade­ge­ne­ral Mo­ham­med al-jabou­ri, som le­der de ira­kis­ke re­gje­rings­styr­kens for­søk på å gjen­erob­re Mosul fra den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS, er det funnet 108 drep­te i rui­ne­ne av en byg­ning i alJa­di­da-dis­trik­tet, blant dem kvinner og barn.

Byg­nin­gen ble lagt i rui­ner ons­dag kveld, iføl­ge Jabou­ri da bombe­fel­ler plas­sert av IS eks­plo­der­te. Det­te er ikke be­kref­tet fra an­net hold.

Iføl­ge Mosul Eye er det funnet 130 døde i rui­ne­ne av byg­nin­gen. Iføl­ge nett­ste­det, som blir dre­vet av ira­kis­ke ak­ti­vis­ter, ble om­rå­det bombet to gan­ger ons­dag.

Ira­kis­ke styr­ker av­fyr­te også ra­ket­ter mot al-ja­di­da-dis­trik­tet, mel­der Mosul Eye.

Den kur­dis­ke Tv-sta­sjo­nen Ru­daw mel­der at det er funnet 230 drep­te i rui­ne­ne av den sam­men­ras­te byg­nin­gen.

Ira­kis­ke re­gje­rings­styr­ker og de­res al­li­er­te har de sis­te uke­ne gjen­nom­ført en stor of­fen­siv for å gjen­erob­re Vest-mosul fra IS, og tid­li­ge­re i må­ne­den ble det ut­kjem­pet har­de gate­kam­per i al-ja­di­da-dis­trik­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.