FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Litt om van Aalst Group

● Har en flå­te av «off­shore sup­port ves­sels», alt­så off­shore­skip.

● Har også bul­k­skip for se­ment­frakt, samt bore­skip og både halvt ned­senk­ba­re og opp­jekk­ba­re rig­ger.

● Gang­bro­en og off­shore­kra­na som den­ne ar­tik­ke­len hand­ler om er lagt inn i et eget for­ret­nings­om­rå­de.

● van Aalst har blant an­net le­vert ut­styr til de to bore­rig­ge­ne som kris­tian­san­de­ren Ha­rald Frigs­tad ut­vik­let var med på å byg­ge sam­men med ki­ne­sis­ke part­ne­re inn­til i fjor, da han solg­te seg ut av pro­sjek­tet. De to rig­ge­ne er ver­dens størs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.