FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

An­gre­pet i Lon­don

● En mann kjør­te ons­dag ned en rek­ke fot­gjen­ge­re på West­min­ster Brid­ge før han kra­sjet i et gjer­de ved Par­la­men­tet. Han for­søk­te der­et­ter å kom­me seg inn i par­la­ments­byg­nin­gen.

● Da han ble for­søkt stop­pet ved inn­gan­gen, kniv­stakk han en po­liti­tje­neste­mann. Po­liti­man­nen døde se­ne­re av ska­de­ne.

● En 43 år gam­mel kvin­ne og en mann i 50-åre­ne ble også drept i til­legg til gjer­nings­man­nen, som ble skutt av po­li­ti­et.

● Over 40 men­nes­ker ble så­ret, og til­stan­den er kri­tisk for sju av dem.

● Po­li­ti­et etter­fors­ker hen­del­sen som en ter­ror­hand­ling. Alt ty­der på at an­gre­pet ble gjen­nom­ført av gjer­nings­man­nen ale­ne.

● Åt­te men­nes­ker er på­gre­pet i etter­forsk­nin­gen etter an­gre­pet.

● Eks­tre­mist­grup­pa IS på­tar seg an­sva­ret for an­gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.