FREDAGSKOMMENTAR

Faedrelandsvennen - - MENING -

TROND MAD­SEN

Trond Mad­sen har bak­grunn som jour­na­list, re­dak­sjons­sjef og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver. An­satt som se­nior­råd­gi­ver i NHO Ag­der. Job­ber med næ­rings­po­li­tikk og re­gio­nal ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.