Lade­ste­det Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det­te inn­leg­get var ment å hand­le om lad­ba­re hybridbiler, men en ob­ser­va­sjon ny­lig gjør at jeg må ta med et av­snitt om Kris­tian­sand som «lade­sted»: sted for la­ding av bil.

●● 1. En ar­tik­kel i Fædre­lands­ven­nen 17. mars hand­ler om hybridbiler. Dess­ver­re blir for­de­le­ne med de gode bi­le­ne borte i pro­ble­me­ne med de dår­li­ge. For det er in­gen tvil om at noen hybridbiler frem­står nær­mest som et ali­bi for å slip­pe lett­vint fra av­gif­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.