En sko­le som ser hele ele­ven

Faedrelandsvennen - - MENING -

Sko­len er blitt alt­for teoritung.

●● Ele­ve­ne sit­ter for mye stil­le, og de ut­ford­res stort sett til å bru­ke en vel­dig li­ten del av seg selv. SV øns­ker en sko­le som ser hele ele­ven og gjør at alle ele­ver får brukt hele seg. Vi tren­ger å verd­set­te kunn­skap og ta­len­ter som sit­ter i hen­de­ne, i krop­pen, i fan­ta­si­en og i helt uli­ke må­ter å ut­tryk­ke seg på. Både for­di ele­ve­ne er for­skjel­li­ge, og for­di sam­fun­net vårt tren­ger det­te mang­fol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.