FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ung Klas­sisk

● 21. – 24. mars

● Fes­ti­val som tar sik­te på å ska­pe are­na­er/møte­plas­ser som gir barn og unge mu­lig­he­ter til å pre­sen­te­re og ut­vik­le sine ta­len­ter in­nen klas­sisk mu­sikk

● Tors­dag og fre­dag opp­trer fjor­årets vin­ne­re av Ung Klas­sisk Ta­lent, Ma­rit Birke­dal Aas og Ing­rid Mar­git­te Narve­sen sam­men med Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter i Aren­dal og i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.