Har du tatt deg tid?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG

I går mor­ges had­de jeg litt god tid. På vei ut i ga­ra­sjen stop­pet jeg for å nyte so­la og det fine væ­ret. Da hør­te jeg san­gen så høyt og spe­si­elt at jeg ble rent rørt. Kjøtt­mei­se­ne over­dø­vet det mes­te, men også and­re ar­ter kan hø­res om mor­ge­nen nå. Det er så fint å høre fugle­sang når alt an­net i na­tu­ren er stil­le. Jeg fikk høre trost, og in­ne fra sko­gen kom skri­ke­ne til ei flagg­spett. Fug­le­ne er vår­kåte og gle­der seg til for­plant­ning. De syn­ger og li­vet ven­der til­ba­ke. Det be­gyn­ner å bob­le i na­tu­ren. Ta deg tid til å opp­le­ve mi­ra­ke­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.