Kvin­ne tatt etter ty­ve­ri fra tea­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

En kvin­ne i 30-åre­ne har inn­røm­met å ha stjå­let re­kvi­sit­ter fra Riks­tea­te­ret i Lyngdal. Fre­dag ble hun fram­stilt for va­re­tekts­fengs­ling.

– Vi øns­ker å va­re­tekts­fengs­le hen­ne i fire uker på grunn­lag av gjen­ta­kel­ses­fare, sier po­liti­ad­vo­kat Ceci­lie Pedersen Hil­le til Fædre­lands­ven­nen.

Det var man­dag at det gikk troll i ord for Riks­tea­te­rets fore­stil­ling «Kol­laps i ku­lis­se­ne» i Lyngdal kul­tur­hus. Skue­spil­ler­ne, blant dem He­ge Schøy­en og In­gar Heg­le Gim­le, måt­te av­ly­se for­di noen had­de tatt viktige re­kvi­sit­ter.

Tors­dag ble en kvin­ne i 30-åre­ne på­gre­pet. Hun har inn­røm­met Lyngdal-ty­ve­ri­et, samt to til­fel­ler av ty­ve­ri­er og to til­fel­ler av skade­verk i Kris­tian­sand, der kvin­nen er bo­satt.

Pedersen Hil­le sier re­kvi­sit­te­ne som ble stjå­let var an­tik­ke ting, som sverd, pis­to­ler og te­le­fo­ner. Dis­se er fort­satt sav­net.

– Hun har gitt en for­kla­ring på hvor hun har gjemt tin­ge­ne. Po­li­ti­et har lett, men ikke fun­net dem, sier po­liti­ad­vo­ka­ten.

Kvin­nen ble gjen­kjent på over­våk­nings­bil­der fra Lyngdal kul­tur­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.