Su­per­spe­ed måt­te snu

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Su­per­spe­ed ble kraf­tig for­sin­ket fra Hirtshals til Kris­tian­sand tors­dag kveld.

En alvor­lig syk pas­sa­sjer er år­sa­ken til at Su­per­spe­ed snud­de og kjør­te til­ba­ke til Hirtshals tors­dag kveld. Bå­ten skal ha kjørt om­lag 45 mi­nut­ter da fer­ja måt­te snu.

– En av våre gjes­ter har fått hjerte­pro­ble­mer, og vi har snudd på grunn av det­te. Vi har der­med på­dratt oss en for­sin­kel­se, og reg­ner med å være in­ne rundt klok­ka 02, sa Ni­na Mo­land An­der­sen, salgs- og mar­keds­sjef i Co­lor Line, til Fædre­lands­ven­nen tors­dag kveld.

Fer­ja gikk som nor­malt igjen fre­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.