100 mill. til plast­fjer­ning

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Re­gje­rin­gen be­vil­ger 100 mil­lio­ner kro­ner til plastopp­rensk­ning i ha­vet og lan­se­rer en egen hav­stra­te­gi i uten­riks­po­li­tik­ken.

Stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg (H) var fre­dag gud­mor un­der då­pen av det nye forsk­nings­ski­pet Dr. Frid­tjof Nan­sen, som i lik­het med sine to for­gjen­ge­re skal set­tes inn i bi­stands­pro­gram­mer for å kart­leg­ge og leg­ge til ret­te for bære­kraf­tig ut­nyt­ting av ha­vets res­sur­ser.

I til­legg la re­gje­rin­gen fram den førs­te stor­tings­mel­din­gen om hav i uten­riks­po­li­tik­ken der bære­kraf­tig bruk og verdi­skap­ning, rene og sun­ne hav og blå øko­no­mi er ho­ved­prio­ri­te­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.