– Vik­tig for Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

I Aren­dal og Kris­tian­sand fore­går i dis­se da­ger kon­kur­ran­sen Ung Klassisk - den er blitt en stor be­gi­ven­het for un­ge mu­sikk­ta­len­ter her sør

FOTO: REIDAR MOSLAND, KIL­DEN

Ma­rit Birke­dal Aas i en prø­ve med KSO da­gen før pre­mie­ren i Aren­dal tors­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.