Blir le­der for Scene­kunst Sør

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLE­BUST

●● Fre­dag kveld be­slut­tet sty­ret i Scene­kunst Sør å an­set­te Pe­der Hor­gen som den førs­te dag­li­ge le­de­ren for for­enin­gen.

– Jeg gle­der meg til å bi­dra i opp­byg­gin­gen, sier Pe­der Hor­gen.

Han til­trer stillingen 15. mai, og kom­mer fra stillingen som for­bunds­le­der for Nors­ke Danse­kunst­ne­re (No­da, skri­ver Scene­kunst Sør i en presse­mel­ding.

Pe­der Hor­gen kom­mer fra Trom­øya uten­for Aren­dal og er ut­dan­net fra Sta­tens Bal­lett­høg­sko­le (2000).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.