50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. MARS 1997

● Sør- og Vest­landskua Tus­se 5209, ei­gar Anders Ny­berg, Ju­støy i Aust-ag­der, var 18 år den 5. juni 1966. Ialt har ho no kal­va 17 gon­ger. Til 1.9 1966 har ho mjøl­ka ialt 91802 kg med medel feitt pst. 4,3. Tus­se har 1. pr. ved flei­re ut­stil­lin­gar og æres­grad for høg uting i leve­tida. Ho var bl. a. med og re­pre­sen­te­ra AustAg­der på den sto­re land­bruks­ut­stil­linga­ga på Eke­berg 1959. Ho har døtre med høg yting og sø­ner som har stått og står i fe­als­lag og se­min te­nest. Far til Tus­se er ok­sen Het­tar 2991 med 1. pre­mie. Det sto man­ge gil­de kyr på Ju­støy­aya etter Het­tar. Tor­kild Ny­berg som nå har over­tatt ei­ge­do­men på Ju­støya etterr far sin har fram­leis Tus­se i fjø­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.