Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet bo­ka ”Po­li­ti”, som raskt klat­ret til topps på best­sel­ger­lis­te­ne i 2013?

2. Hva he­ter den man­de­l­for­me­de øya hvor Tai­pei er ho­ved­stad?

3. Hvem ble norsk stats­mi­nis­ter 11. mars 1905?

4. Hva er re­kyl?

5. Den dans­ke, den en­gels­ke og den bel­gisk/ ne­der­lands­ke ver­sjo­nen av et rea­li­ty­kon­sept ble al­le spilt inn i Nor­ge, hva he­ter Tv-pro­gram­met på norsk?

6. Hva he­ter ska­pe­ren av tegne­se­ri­en Tom­my og Ti­ger’n?

7. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Cos­ta Ri­ca?

8. Hva het jazz­trom­pe­tis­ten som døde i sep­tem­ber 1991?

9. Hvil­ken spiss ble norsk topp­skå­rer i 1988, og skå­ret 20 mål i lø­pet av 71 lands­kam­per?

10. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Nar­vik?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.