Hva er det bes­te med Kris­tian­sand?

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANET­TE OS

Det spørs­må­let får jeg fra ven­ner som bor and­re ste­der. De tror at det bare hand­ler om sol, som­mer og Dyre­par­ken. Etter ti år har jeg skjønt at byen er mye, mye mer enn det. Nå har jeg fått øyne­ne opp for de små ni­sje­be­drif­te­ne som gjør at jeg dig­ger byen. Som Hau­bitz Hall på Od­der­øya, med sine ma­gis­ke kon­ser­ter for 50 pub­li­kum­me­re, i en sa­long inn­re­det i 1940-talls­stil. Den tid­li­ge­re vakt­bua på Od­der­øya, som kan­skje er by­ens mins­te ute­sted. Grims­vol­len ko­lo­ni­al, et lite ba­ke­ri og kafé, der det er to bord og all­tid folk. Og Cine­ma­te­ket, som vi­ser fil­mer i by­ens gam­le kino­bygg. Til de som spør nå, sva­rer jeg at det bes­te med Kris­tian­sand er fø­lel­sen av at det fak­tisk skjer mer i byen enn jeg rek­ker å få med meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.