ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Cathrine T. Jo­hans­sen og Tor­je R. Jo­hans­sen.

Bas­ti­an Jo­hans­sen ble født 14 ja­nu­ar 2017. Vel­kom­men til ver­den fine lil­le gut­ten vår. Store­bror Oli­ver er vel­dig stolt! Cathrine T. Jo­hans­sen og Tor­je R. Jo­hans­sen.

Ma­rit Moseid­jord og Svenn-erik Kvan­nes,

Ven­ne­sla. Ny­de­li­ge Nora kom til ver­den tirs­dag 28. fe­bru­ar. Isa­bel­le og Kris­ti­na er flin­ke store­søst­re. Stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re. Ma­rit Moseid­jord og Svenn-erik Kvan­nes.

Ire­ne Bo­din og Knut Rein­hardt­sen,

Ven­ne­sla. Den 3. fe­bru­ar kom en­de­lig vår ny­de­li­ge So­fie til ver­den. Stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re er Ire­ne Bo­din og Knut Rein­hardt­sen. Vi gle­der oss til ti­den frem­over!

Åse Ma­rit og Jahn Re­mi Sø­ren­sen,

Ven­ne­sla. 19.01 kom lil­le Ma­ri­us til ver­den, til stor gle­de for store­bror Alek­san­der, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.