Kas­ter tre gan­ger mer enn i 1992

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Inn­byg­ger­ne i kris­tian­sands re­gio­nen kas­ter­ove­re t halvt tonn­av­fall hver i året. Meste­par­ten en der­på e nav Av­fall Sør s fire­gjen­vin­ning s sta­sjo­ner. I 1992 b le­det kas­tet 171 kilo.

Foto: JACOB BUCHARD

Stef­fen Jør­gen­sen er en av dem som bru­ker gjen­vin­nings­sta­sjo­nen flit­tig om da­gen. Han pus­ser nem­lig opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.