Å være her og bi­dra med mat til folk som tren­ger hjelp, er knall­bra.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

ORDNER KAFFEMAT

Ma­ri­an­ne Hau­gås skjæ­rer wie­ner­brød og kring­ler og leg­ger på fat. Ikke alt gis bort, litt kaffemat må gjen­gen ha til seg selv også. Det er et høyde­punkt når Ma­ri­an­ne kom­mer med fa­te­ne og in­vi­te­rer til kaffe­pau­se.

Men tren­ger folk i ver­dens ri­kes­te og lyk­ke­ligs­te land mat-ga­ver i 2017?

STO­RE BEHOV

– Ja, sier Her­mod Før­de, som hol­der opp­syn med det mes­te og er le­de­ren.

Før­de for­tel­ler om ens­li­ge med rus­pro­ble­mer og tom­me kjøle­skap, om fa­mi­li­er på seks med syk­dom og mind­re pen­ger enn ut­gif­ter, om flykt­nin­ger som tren­ger både mat og klær. Det er ikke all­tid man­gel på pen­ger, av og til er det også man­gel på evne til å skaf­fe mat.

Uten­for tu­tes det. Ra­fael Sch­mal­schaf kom­mer med run­de to fra bu­tik­ke­ne – vare­bi­len er helt fullas­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.