Tatt i 112 km/t i 50-sone

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En 21 år gam­mel mann kan for­ven­te å bli fot­gjen­ger i en leng­re pe­rio­de etter å ha kjørt godt over det dob­belte av hva farts­gren­sen til­lot. Det var like over mid­natt natt til søn­dag at den 21 år gam­le man­nen ble tatt i en la­ser­kon­troll i Kvinesdal. UP mål­te has­tig­he­ten til 112 km/t i en 50-sone. – Farts­over­tre­del­sen ta­ler for seg selv. Det er en grunn til at det er 50-sone, sier ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­moe i Ag­der po­liti­dis­trikt. Iføl­ge vei­le­den­de nor­mer vil man nor­malt få feng­sels­straff når man kjø­rer mer enn 96 km/t i en 50-sone. En 33 år gam­mel mann mis­ter også lap­pen etter å ha kjørt 76 km/t i 50-sone

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.