Tatt i 160 km/t i 80-sone

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En ung bil­sjå­før ble fot­gjen­ger fre­dag kveld. Klok­ka 21.38 ble man­nen målt til 160 km/t i 80-so­nen på Ho­lums­vei­en, fyl­kes­vei 455. – Jeg ten­ker at det er litt vold­somt, ut­tal­te ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne ved Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen. Det var da hel­ler ald­ri noen tvil om at fø­rer­kor­tet til man­nen i midt­en i 20-åre­ne skul­le be­slag­leg­ges, og det tro­lig for en god stund fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.