Del­te vi­deo fra høyre­ra­di­ka­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En vi­deo av barn som blir slått ble lør­dag kveld delt av olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes’ (Frp) på Face­bo­ok. Vi­deoen ble fjer­net i går.

Vi­deoen ble opp­rin­ne­lig pos­tet av det anti­is­lams­ke par­ti­et Bri­tain First. Vi­deoen vi­ser en mann som slår en grup­pe barn med hen­de­ne og et tynt rør, skri­ver Af­ten­pos­ten, som var først til å om­ta­le sa­ken. Par­ti­et er lite, men har om lag 1,7 mil­lio­ner føl­ge­re på Face­bo­ok. Vi­deoen har teks­ten: «In the na­me of islam child­ren are being abu­sed». Sø­vik­nes del­te den med teks­ten «Il­le... Sånn skal det ikke være – blir for­ban­na!».

På spørs­mål om han tenk­te på hvem av­sen­der var, sva­rer Sø­vik­nes føl­gen­de over­for Af­ten­pos­ten: – Det var ikke det vik­tigs­te for meg. Det vik­tigs­te var inn­hol­det i vi­deoen, som er av­skye­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.