På ran­den av hun­gers­nød

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Inn­byg­ger­ne i Je­men er dre­vet til ran­den av hun­gers­nød etter to år med es­ka­lert krig, ut­ta­ler Flykt­ning­hjel­pens ge­ne­ral­sek­re­tær Jan Ege­land.

17 mil­lio­ner men­nes­ker, el­ler to av tre jeme­nit­ter, vet ikke hvor de får sitt nes­te mål­tid, opp­ly­ser han.

– Men­nes­ker dør stil­le i sine hjem. Vi er vit­ner til at beg­ge par- tene i kon­flik­ten an­ven­der gru­som­me krigs­tak­tik­ker mot si­vi­le, med det re­sul­tat at si­vi­le sul­ter, sier Ege­land.

Je­men im­por­te­rer 90 pro­sent av ma­ten lan­det tren­ger. Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner kan ikke ale­ne dek­ke de enor­me be­ho­ve­ne som be­folk­nin­gen har, på­pe­ker Ege­land, som vi­ser til im­port­blo­ka­den den saudi­le­de­de koa­li­sjo­nen har på­lagt lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.