En drept i sky­ting på natt­klubb

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En per­son er skutt og drept på en natt­klubb i Cincinnati i den ame­ri­kans­ke del­sta­ten Ohio og 14 så­ret. Ikke noe ty­der på ter­ror­hand­ling, opp­ly­ser po­li­ti­et. Det ble først meldt om at minst to per­soner kun­ne ha stått bak sky­tin­gen, men det­te ble se­ne­re til­bake­vist av po­li­ti­et. – Det var bare én gjer­nings­per­son, sier as­sis­te­ren­de po­liti­sjef Paul Neu­diga­te til CNN. Over­be­tjent Eric Franz til CNN leg­ger til at mo­ti­vet er uklart, men sier det er in­gen grunn til å anta at det drei­er seg om et ter­ror­an­grep. Po­li­ti­et had­de i går etter­mid­dag ikke på­gre­pet noen. Un­der nytt­års­fei­rin­gen ved inn­gan­gen til 2015 ble en mann skutt og så­ret uten­for den sam­me natt­klub­ben, og to and­re slått ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.