Kjede­brev ga mil­lion­inn­tekt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Barne­kreft­for­enin­gen har fått over 2 mil­lio­ner kro­ner i ga­ver som føl­ge av et kjede­brev som ble spredt på Face­bo­ok i fe­bru­ar. De som del­tar gir én kro­ne for hver per­son som «li­ker» sa­ken på Face­bo­ok og fem kro­ner for hver kommentar. – Si­den 18. fe­bru­ar har vi fått inn 2,4 mil­lio­ner kro­ner fra Face­bo­ok-kam­pan­jen, det er det mes­te vi har fått inn på så kort tid, sier An­ja Haug Tron­rud, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Barne­kreft­for­enin­gen, til NRK. Kjede­bre­vets opp­hav er ukjent for for­enin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.