Søg­ne red­der Fædre­lands­ven­nen

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Det er flo­ri­san­te ti­der for Fædre­lands­ven­nen, og det tak­ket være Søg­ne kom­mu­ne.

●● Den lil­le byg­da i vest har de sis­te åre­ne ef­fek­tu­ert hundre­vis av spalte­me­ter. Lu­rer på om avi­sen har en fem­te-ko­lo­nist i Søg­ne råd­hus? En som sit­ter i ku­lis­se­ne og opp­ild­ner til kran­gel og split­tel­se. Det­te er i til­fel­le en geni­al hjelp mot avis­død.

Bare synd at po­li­ti­ker­ne lar seg lure så lett og blir of­ret på medie­hu­sets al­ter! Men er det ikke snart på tide at de folke­valg­te blir klar over at det er noe som he­ter, «den fjer­de stats­makt?»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.