FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Sam (Sa­mu­el) Ey­de

● Ble født 1866 i Aren­dal og døde i Ås­gård­strand 1940.

● Sam­men med Kris­ti­an Birke­land skap­te han det tek­nis­ke grunn­la­get for den nors­ke ni­tro­gen­in­du­stri­en og var med på å stif­te Elek­tro­kje­misk (Elkem) og Norsk Hydro der han var ge­ne­ral­di­rek­tør.

● In­du­stri­ste­det Eyde­havn ble «døpt» i 1913. To be­drif­ter ble etab­lert, Det Nors­ke Nitri­dak­tie­s­el­skap med alu­mi­ni­ums­smelte­ver­ket «Nitri­den» og Aren­dal Smelte­verk med et si­li­sium­kar­bid­verk.

● Han gikk av som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Elek­tro­kje­misk i 1916 og tvun­get til å gå av som ge­ne­ral­di­rek­tør i Norsk Hydro i 1917. Men for­ble æres­pre­si­dent på livs­tid.

KILDE: LOKALHISTORIEWIKI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.