10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. MARS 2007

●● I går tok Kon­gen, Dron­nin­gen, slekt kt og ven­ner far­vel med kron­prin­ses­sens far. r.

Også på den sis­te rei­sen kas­tet media skyg­ger over Sven O. Høi­by. Kron­prin­ses­sens far, idretts­man­nen, jour­na­lis­ten, medie­of­fe­ret og leve­man­nen Sven O. Høi­by ble bå­ret ut av Od­der­nes kirr­ke til to­ne­ne av den kjen­te Si­na­tra-sa­nan­gen, «My Way». Svi­ger­søn­ne­ne, kron­prins rins Haa­kon og Per Olav Bjørn­øy, søn­ne­ne e Es­pen og Per Høi­by og to av barne­bar­na ba­rar kis­ten ut mens det klik­ket i ka­me­ra­ene til l rundt 50 frem­møte presse­folk. Fædre­lands­ven­nenn­nen re­spek­ter­te fa­mi­li­ens øns­ke om at media ikke skul­le være til ste­de i kir­ken. Es­pen Høi­by sa a at fa­mi­li­en had­de mis­tet fa­ren to gan­ger, førs­te e gan­gen da media tok fa­ren ifra dem.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 27. MARS 2007

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.