QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket kjent tegne­se­rie­blad har ne­der­lands­ke Daan Jip­pes teg­net for i man­ge år?

2. Hvil­ken san­ger­in­ne lå 5 uker på top­pen av VG lis­ta med ”Er du glad i meg ennå, Karl Jo­han?” i 1960?

3. Hvil­ken norsk fot­ball­spil­ler sco­ret flest langds­lags­mål, 33 styk­ker, i pe­rio­den 1928 – 1937?

4. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Sør-ko­rea?

5. Hva er en klapp­myss?

6. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Ham­mers”?

7. Hva var Ja­ne Wy­man kjent for, i til­legg til sine skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner bl.a som Ange­la Chann­ing i ”Fal­con Crest”?

8. Hvil­ken kunst­ner var den førs­te som bod­de i ”Grot­ten”?

9. Hvem var barne­om­bud i 1992?

10. Hvil­ken svensk kvin­ne har skre­vet boka ”La meg syn­ge deg stil­le san­ger”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.