1. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Hil­de Skif­fard.

Bil­det er et lite ut­snitt av et bil­de av en konge­ping­vin. Jeg har kon­sen­trert meg om de fine lin­je­ne i nakke­par­ti­et til fug­len når den bøy­er ho­det ned mot vin­ge­ne, og snudd ut­snit­tet ho­ri­son­talt og ver­ti­kalt. Må­let var å få fram «bøl­gen» som dan­nes av farge­spil­let i fjær­drak­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.