Brit Lan­de.

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Sol­dog­gen er en li­ten plan­te som de fles­te ikke ser. Den vokser på fuk­ti­ge plas­ser nær vann og le­ver av in­sek­ter. Det kan se ut som dogg­drå­per, men er et kle­brig sek­ret som fan­ger in­sek­te­ne. Her har jeg hatt ka­me­ra­et helt nede på bak­ken og prøvd for­skjel­li­ge dybde­skarp­he­ter. Jeg har valgt et bil­de hvor lys, re­flek­ser og far­ger er vik­tigst – ikke kor­rekt gjen­gi­vel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.