Skinn­stekt laks med stek­te as­par­ges, dill- og si­tronyog­hurt

Faedrelandsvennen - - TEMA - LI­SE FINCKENHAGEN/GODT.NO

●● Panne­stekt laks med kna­sen­de sprøtt skinn og fiske­kjøt­tet så saf­tig at det smel­ter på tun­gen er en real høy­da­re i all sin en­kel­het. Sørg for at skin­net er skra­pet og pass på tem­pe­ra­tu­ren i pan­nen – ikke for lav, men hel­ler ikke for høy.

●● Trik­set er å få skin­net kna­sen­de sprøtt og gyl­lent uten at det blir brent. God kon­troll på tem­pe­ra­tu­ren er alt­så nøk­ke­len her. Det er ikke vans­ke­lig, men det kre­ver at du gir lakse­styk­ke­ne din ful­le opp­merk­som­het når de lig­ger i pan­nen.

●● Som eks­tra til­be­hør er det godt med knus­te po­te­ter. Kok gode po­te­ter, knus dem grovt med en gaf­fel, dryss over litt flak­s­alt og drypp over si­tron­saft og oli­ven­olje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.