FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hva er en su­per­mo­sjo­nist?

● Bru­ker man­ge ti­mer i uka på tre­ning, for ek­sem­pel 6 ti­mer lø­ping el­ler 10 ti­mer syk­ling

● Tre­ner hardt, det vil si pres­ser seg til nær­mest ut­mat­tel­se

● Tre­ner hver dag el­ler nes­ten hver dag

● Kilde: Forsk­nings­rap­por­ten Su­per­mo­tio­nis­me, Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se 2014

❞ Jeg har stilt meg spørs­må­let om jeg er en tre­nings­nar­ko­man, el­ler ikke.

KEN­NETH SOL­HEIM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.