FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ken­neth Sol­heim

● Født: 3. fe­bru­ar 1968

● Yr­ke: Per­so­nal- og do­ku­ment­an­svar­lig hos BM Pro­duk­sjon i Ven­ne­sla. Er for ti­den per­mit­tert.

● Si­vil sta­tus: Gift med Sigrid. Tre barn, Es­pen (22), Pre­ben (17), Lena (13).

● Ak­tiv: Tid­li­ge­re syk­list på elite­nivå. Nå er han su­per­mo­sjo­nist, og tre­ner over 500 ti­mer i året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.