Har Start som opp­rykk­s­fa­vo­ritt

Kon­kur­ren­te­ne i 1. di­vi­sjon har Ei­rik Wich­ne og Start som den sto­re opp­rykk­s­fa­vo­rit­ten den­ne se­son­gen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Start mø­ter ikke noe mot­stand i 1. di­vi­sjon. De ryk­ker rett opp igjen, sier Strøm­men-tre­ner Es­pen Ol­sen og ler.

Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med la­ge­ne de tre sør­lands­klub­be­ne skal møte i 2017. Stort sett alle me­ner Start bør ta en av de to øvers­te plas­se­ne i årets 1. di­vi­sjon.

– De har vært i 1. di­vi­sjon før, og det er vel kan­skje det som er grun­nen til at de kom­mer til å være gode fra star­ten av. Det blir ikke som Brann, som trodde de var for gode for 1. di­vi­sjon. Det enes­te som er litt halv­far­lig, er at de har tap­te man­ge kam­per i fjor, men jeg tror kva­li­te­ten på la­get er så pass bra, sier Ol­sen.

Mjøn­da­len-tre­ner Vegard Han­sen trekker også fram Start som en av opp­rykk­s­fa­vo­rit­te­ne.

– Start sy­nes jeg ser ster­ke ut. De har en brei og god stall med mas­se ru­ti­ne. Jeg tip­per at de kan­skje har det bes­te la­get, og de bør ryk­ke opp, sier Han­sen, før han leg­ger til.

– Men de hadde en tøff se­song i fjor, og jeg vet ikke hvor­dan det slår til.

– TRE GODE SØRLANDSLAG

Florø er en av de ny­opp­ryk­ke­de klub­be­ne i årets 1. di­vi­sjon. Start kom­mer på be­søk dit 13. mai.

– Start kom­mer til Nor­ges bes­te gress­mat­te, sier tre­ner Ter­je Rognsø, som ikke tror sør­len­din­ge­ne gle­der seg til mø­tet på Florø Sta­dion.

– Det er nok ikke der de helst vil være, sier han.

Rognsø har uan­sett Start på en av de to førs­te plas­se­ne, sam­men med Bodø/glimt. Bak der me­ner han Jerv, Sand­nes Ulf og Fred­rik­stad er nær­mes­te ut­ford­re­re.

El­ve­rum-tre­ner To­re Fos­sum for­ven­ter også at Start ryk­ker opp igjen.

– Jeg reg­ner med at de tar en av de to førs­te plas­se­ne, og der for­ven­tes vel der også, sier han.

Fos­sum har også for­vent­nin­ger om at både Jerv og Aren­dal Fot­ball hev­der seg på øvre halv­del.

– Det er tre gode lag, in­gen tvil om det, sier Fos­sum.

LOKAL UT­FORD­RER FOR START

Andrea Lo­ber­to er ny tre­ner i Fred­rik­stad, som var nære ved å ryk­ke ned i fjor. De er Starts mot­stan­der i se­rie­pre­mie­ren søn­dag.

– Start er en av fa­vo­rit­te­ne til å gå

FOTO: HERMAN FOLVIK

Får Start mye å jub­le for i 2017? Ja, tror bror­par­ten av klub­be­ne Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med. Her jub­ler la­get etter en av Lars-jør­gen Salve­sens to sco­rin­ger mot Odd lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.