2.500

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

LITER

al­ko­hol var det i vare­bi­len som i for­ri­ge uke ble stop­pet av tol­le­re ved Svine­sund. I ba­ga­sje­rom­met fant de 2.500 liter al­ko­hol. – Tol­ler­ne be­slut­tet å kon­trol­le­re vare­bi­len. I lø­pet av kontrollen ble det av­dek­ket 2.062 liter øl, 435 liter vin og 24 liter brenne­vin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.