FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nord­øst­pas­sa­sjen.

● Klima­end­rin­gen har gjort at rei­sen mel­lom Euro­pa og Asia kan re­du­se­re både i tid og kost­na­der om en vel­ger å gå rundt Russ­lands nord­li­ge kyst frem­for Suez-ka­na­len.

● Trans­port­ti­den fal­ler fra gjen­nom­snitt­lig 48 til 35 da­ger, og man om­går pi­ra­te­ne i In­dia­ha­vet.

● Li­ke­vel er trans­port­ru­ten lite brukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.