«Uav­klart og al­vor­lig» for gut­te­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Si­tua­sjo­nen var man­dag uav­klart for de to gut­te­ne på fem og seks år som falt i Fal­ku­mel­va i Skien søn­dag. Gut­te­ne ble fløy­et til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus søn­dag kveld med livs­tru­en­de skader. – Jeg har ak­ku­rat vært i kon­takt med syke­hu­set. Jeg kan ikke si noe mer enn at si­tua­sjo­nen er uav­klart og al­vor­lig, sier sta­sjons­sjef An­nie San­der­sen ved Gr­en­land po­liti­sta­sjon til NTB. Po­li­ti­et har så vidt kom­met i gang med et­ter­forsk­nin­gen og har lite in­for­ma­sjon så langt om hva som skjed­de. San­der­sen be­kref­ter at det var en fire år gam­mel ka­me­rat av dem som vars­let sin far om at gut­te­ne lå i det kal­de van­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.