FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

Bjørn Nil­sen, . Vår kjæ­re ekte­mann, pap­pa, svi­ger­far, beste­far Bjørn Nil­sen fyl­ler 75 år den 28 mars. Vi gra­tu­le­rer så mye og gle­der oss til å fei­re deg. Glad i deg. Klem fra Sig­ne og res­ten av fa­mi­li­en.

2 år

Amila And­ra­de Ro­land,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 2-års­da­gen Amila. Ei mer sjar­me­ren­de, lur og blid jen­te må man lete len­ge etter, vi er så stol­te og ful­le av be­und­ring. Gode klem­mer fra iv­ri­ge store­søs­ken og for­eld­re.

50 år

El­len Iver­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår snil­le litt sprø og her­li­ge mam­ma.

2 år

Hå­kon Hå­bakk Lorent­sen, Kris­tian­sand. Vår her­li­ge stor­sjar­mør, Hå­kon fyl­te 2 år i går, 27/3. Du er en flink og om­sorgs­full gutt med man­ge klem­mer på lur. Vi gle­der oss til å fei­re deg! Klem fra Pe­ter, Henrik, mam­ma og pap­pa.

10 år

Sil­je To­bias­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Sil­je To­bias­sen som fyl­ler 10 år 28. mars. Vi er vel­dig glad i deg! Gode klem­mer fra Ma­ri, Ju­lie, mam­ma og pap­pa.

1 år

An­ne og Em­ma Fjelle­stad ,

Ven­ne­sla. Våre skjøn­ne tvil­lin­ger An­ne og Em­ma blir 1 år 28.03. De­re er våre sol­strå­ler, vår stolt­het. Vi er så mye ri­ke­re med de­re. Vi els­ker de­re. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Mam­ma og pap­pa.

9 år

Jep­pe Hel­dal Rogild, Kris­tian­sand. Et stort til­lyk­ke med da­gen kjæ­re sto­re Jeppe­man­nen vår!! For en gull­gutt du er! God og varm og opp­tatt av at vi skal ha det godt alle­sam­men!! Nyt da­gen din! Knus far og mor

1 år

Emil Gra­pendaal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din, sol­strå­len vår. Tenk at du al­le­re­de er 1 år. Vi skal gjø­re alt vi kan for at da­gen din blir like fin som det du er. Mam­ma og pap­pa els­ker deg kjem­pe høyt

8 år

Ni­klas Wal­de­land Ei­lert­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen kjæ­re Ni­klas. Bes­ta er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra Bes­ta.

5 år

Norah J. Mar­kus­sen, Song­da­len. Hipp hur­ra for Norah som blir 5 år i dag! Du er høyt els­ket av både lille­søs­ter og store­søs­ter, mam­ma og pap­pa! Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk dag med kake og bal­lon­ger.

5 år

Mat­hil­de Stræ­det Skjel­bred, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år tirs­dag den 28. mars. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

3 år

Mats Nor­dal, Kris­tian­sand. Søn­dag 26. mars fyl­te go­gut­ten vår en­de­lig 3 år. Du er en hu­mør­spre­der og en glad gutt Mats. Vi er så utro­lig glad i deg alle sam­men. Sto­re klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Emi­lia og Ma­li

3 år

Ida Wær­vaagen Ras­mus­sen, Kris­tian­sand. God­jen­ta fyl­ler 3 år. Vi er så glad i deg, og gle­der oss til å fei­re deg. Mas­se klem­mer fra Mim­mi og far­far

2 år

Mar­kus Martinsen, Kris­tian­sand. Hipp Hur­ra for fot­ball­gut­ten vår Mar­kus på Flek­ker­øy som fyl­ler 2 år. Du far­ter rundt hele da­gen.sprer mye gle­de og en hær­lig lat­ter. Vi els­ker deg. Fra Elias, Ida, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.