50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. MARS 1997

●● Ra­dio­sta­sjo­ner rundt om i Storbritannia send­te i dag tid­lig ad­vars­ler til alle skip om å hol­de seg på av­stand fra den stran­de­de Li­be­ria-tan­ke­ren «Tor­rey Canyon» på grunn av brann­fa­ren. «Tor­rey Canyon» brakk i går i tre de­ler uten­for Land’s End. En vel­dig olje­flekk har til­sølt 200 km av de tid­li­ge­re så sol­gyld­ne stren­der i Corn­wall, og man fryk­tet i dag at alle bade­stren­der i Sør-eng­land kan bli ram­met av ol­jen. Etter et eks­tra­or­di­nært re­gje­rings­møte i går kveld ga stats­mi­nis­ter Harold Wil­son fem mi­nist­re ord­re om å lede kam­pen mot den ille­luk­ten­de ol­jen. Om­kring halv­par­ten av tan­ke­rens olje­last på 120.000 tonn har rent ut i sjø­en etter grunn­stø­tin­gen for el­le­ve da­ger si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.