Se­er­re­kord for Euro­sport tross Nor­geskuf­fel­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Det var stor in­ter­es­se for Lars La­ger­bäcks de­but som norsk lands­lags­sjef i fot­ball. 442.000 Tv-se­ere fikk med seg 0-2-ta­pet for Nord-ir­land på Euro­sport Nor­ge. Nor­ge slapp inn mål før to mi­nut­ter var spilt i Belfast, men den nors­ke Euro­sport­ka­na­len kun­ne li­ke­vel inn­kas­se­re se­er­re­kord. – Selve kam­pen ble dess­ver­re ikke den star­ten vi hadde hå­pet på for La­ger­bäck. Se­er­tal­le­ne er deri­mot en ge­di­gen opp­tur, sier sports­di­rek­tør Jan-erik Aal­bu i Dis­covery Networks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.