Sist helg.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - VIDAR UDJUS

var jeg på Sps lands­møte i Trond­heim. Det ble ar­ran­gert på et kon­fe­ranse­sen­ter tett inn mot im­po­ne­ren­de Ler­ken­dal sta­dion. Der­for var vei­en kort til fot­ball som tema da jeg snak­ket med en kol­le­ga fra trøn­der­ho­ved­sta­den. «Det kan vel bli spen­nen­de i Obos-liga­en i år?» spur­te han. Det var ikke ment ned­la­ten­de, men kun­ne fort tol­kes den vei­en. Og kan­skje er det man­ge rundt om­kring i fot­bal­lNor­ge som ser litt ned på Start og sør­lands­fot­bal­len i år. Men, som vi sa før, da kan de bare ha det så godt. I år får vi det nem­lig godt på våre tri­bu­ner. Tenk tre lag fra lands­de­len i sam­me di­vi­sjon! Seks lo­kal­opp­gjør! Og mo­roa be­gyn­ner al­le­re­de til hel­ga! Den mest spen­nen­de fot­bal­len i år spil­les på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.